צור קשר

פרטי יצירת קשר

 

גפן ניהול קרנות גידור בע"מ

כתובת: מנחם בגין 156 תל אביב . מגדל רסיטל, קומה 23, 25.

טלפון: 03-5377856

פקס: 03-5376789

דיסקליימר

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילותה של השותפות.

אין באמור לעיל בכדי להוות אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי לגבי תוצאות עתידיות של הפעילות בשותפות. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. ההשקעה הינה עבור משקיעים כשירים בלבד, שחתמו על הצהרת משקיע כשיר שאומתה ע"י גורם מאשר. האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ השקעות בידי מי שמוסמך לכך התואם את צרכי הלקוח.

פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות.

2019 © by Gefen funds