top of page
Gefen-homepage-main-pic-HR.jpg

גפן ניהול קרנות גידור בע"מ (השותף הכללי) מתמחה בניהול קרנות ובהשקעות בני"ע הנסחרים בישראל. מנהלי הקרן מתמחים באגרות חוב של חברות ב- Distress, מצבים מיוחדים, חברות הנמצאות במהלך של Turnaround ובמניות השורה השנייה והשלישית הנסחרות עמוק מתחת לשווין הכלכלי.

החברה הוקמה בנובמבר 2016 ע"י צור אילן וכרמים שוקי הון.

Partners-home-page-pic-HR.jpg

אודות

השותף הכללי

צוות השקעות וותיק ומנוסה.

השקעה בעיקר בנישה ייחודית של אג"ח חברות תוך ניצול של: 

  • התמחות רבת שנים באגרות חוב של חברות וה- High Yield.

  • ניסיון רב בניתוח חברות ב- Distress והסדרי חוב. ניתוח איזונים וניתוח - Recovery.

  • ניסיון רב בהשקעות ובניתוח והערכות שווי חברות בגישת Bottom – Up.

  • היכרות עם הנהלת חברות רבות מהשורה השנייה והשלישית.

  • צוות העובד יחד מזה שנים.

  • יתרון לקוטן ותהליך קבלת החלטות מהיר ויעיל.

פילוסופיית ההשקעה מבוססות בעיקר על ניתוח אנליטי כלכלי מעמיק (מיקרו ומקרו) של נכסים פיננסים העונים להגדרות הקרן.

Asset 1-8.png

ניהול קרנות גידור בע"מ

bottom of page