גפן ניהול קרנות גידור בע"מ (השותף הכללי) מתמחה בניהול קרנות ובהשקעות בני"ע הנסחרים בישראל. מנהלי הקרן מתמחים באגרות חוב של חברות ב- Distress, מצבים מיוחדים, חברות הנמצאות במהלך של Turnaround ובמניות השורה השנייה והשלישית הנסחרות עמוק מתחת לשווין הכלכלי.

החברה הוקמה בנובמבר 2016 ע"י צור אילן וכרמים שוקי הון.

אודות

השותף הכללי

צוות השקעות וותיק ומנוסה.

השקעה בעיקר בנישה ייחודית של אג"ח חברות תוך ניצול של: 

  • התמחות רבת שנים באגרות חוב של חברות וה- High Yield.

  • ניסיון רב בניתוח חברות ב- Distress והסדרי חוב. ניתוח איזונים וניתוח - Recovery.

  • ניסיון רב בהשקעות ובניתוח והערכות שווי חברות בגישת Bottom – Up.

  • היכרות עם הנהלת חברות רבות מהשורה השנייה והשלישית.

  • צוות העובד יחד מזה שנים.

  • יתרון לקוטן ותהליך קבלת החלטות מהיר ויעיל.

פילוסופיית ההשקעה מבוססות בעיקר על ניתוח אנליטי כלכלי מעמיק (מיקרו ומקרו) של נכסים פיננסים העונים להגדרות הקרן.

ניהול קרנות גידור בע"מ

דיסקליימר

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילותה של השותפות.

אין באמור לעיל בכדי להוות אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי לגבי תוצאות עתידיות של הפעילות בשותפות. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. ההשקעה הינה עבור משקיעים כשירים בלבד, שחתמו על הצהרת משקיע כשיר שאומתה ע"י גורם מאשר. האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ השקעות בידי מי שמוסמך לכך התואם את צרכי הלקוח.

פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות.

2019 © by Gefen funds